Jakie dobrać zawory oraz podłączenia, aby utworzyć grzejnik wodno-elektryczny ?

Szeroka paleta wyboru otworów podłączeniowych w grzejnikach Terma pozwala na wybranie optymalnej wersji do współpracy grzejnika z grzałką elektryczną. Takie połączenie niesie ze sobą wiele zalet, przede wszystkim:

  • wykorzystanie standardowego grzejnika c.o. drabinkowego jako suszarki ubrań lub ręczników, także poza sezonem grzewczym (np. latem),
  • możliwość dogrzewania pomieszczenia (np. łazienki) w okresach przejściowych jesienno-wiosennych bez konieczności uruchamiania całej instalacji c.o.

Zalecane sposoby instalacji grzałki w grzejniku c.o. przedstawiają poniższe rysunki:

[Rysunek 1 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu zespolonego termostatycznego] Podłączenia Y8, Y1

[Rysunek 2 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu zespolonego termostatycznego] Podłączenia Z8, Z1

[Rysunek 2 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu  termostatycznego z rurką wrzutową] Podłączenia SX, S1, S8

[Rysunek 3 – podłączenie grzałki za pośrednictwem zaworu zintegrowanego odcinającego z trójnikiem] Podłączenie SX

[Rysunek 4 – podłączenie grzałki za pośrednictwem trójnika i zaworu odcinającego] Podłączenie SX

podl-grzalki-1-_15.jpg

[Rysunek 5 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy bocznym podłączeniu do instalacji] Podłączenia L8, P1, 58, 51

podl-grzalki-1-_17.jpg

[Rysunek 6 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy krzyżowym podłączeniu do instalacji] Podłączenia GD, UN, UC

 

 

Podczas użytkowania grzałki w grzejniku c.o. należy zawsze jeden z zaworów pozostawić otwarty, co zapobiegnie wzrostowi ciśnienia w czasie pracy grzałki i w efekcie uszkodzeniu grzałki lub grzejnika.

Grzałki TERMA spełniają wszystkie niezbędne wymagania europejskich norm w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony użytkownika przed ryzykiem poparzenia. Z tego powodu ważne jest, aby nie dopuścić do wzrostu temperatury wody powyżej 82°C w instalacji c.o. z zamontowaną grzałką, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie bezpiecznika termicznego w grzałce. 

Rozkład i wartość temperatury na powierzchni grzejnika elektrycznego zależy od wielu czynników. Zasadniczym jest geometria samego grzejnika. Grzałka powinna być zawsze wkręcona w dolnej części grzejnika.

Grzałka jest elementem wystającym poza obrys bryły grzejnika. Z tego względu należy pamiętać o właściwym umiejscowieniu grzejnika tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego obudowy grzałki (nie wolno stawać na grzałce ani wieszać na niej przedmiotów).

podl-grzalek-2-_03.jpg

[Rysunek 7 – podłączenie grzałki od dołu, pionowo, przy poziomych rurkach poprzecznych grzejnika] Podłączenia E1, E8, EX

podl-grzalek-2-_05.jpg

[Rysunek 8 – podłączenie grzałki od dołu, pionowo, przy pionowych rurkach poprzecznych grzejnika]